ENOPOPIN LYHYT ESITTELY  
 

VANHAT VESIMIES- JA BIOCLERE-PIENPUHDISTAMOT VOIDAAN LAITTAA KUNTOON

UPO Oy ja sittemmin Oy Ekofinn Ab toimittivat lähes neljän vuosikymmenen aikana Suomeen 2000 – 3000 jäteveden pienpuhdistamoa. Merkittävä osa puhdistamoista hankittiin pääkaupunkiseudun haja-asutusalueille pientalojen käyttöön. Vesimies-, sittemmin Bioclere-nimikkeellä toimitetut laitokset ovat biosuodatinperiaatteella toimivia biologisia puhdistamoita, jotka poistavat tehokkaasti jätevedestä liuennutta orgaanista ainetta sekä kiintoainetta. Sillä edellytyksellä tietenkin, että ne pidetään kunnossa.

Puhdistamot ovatkin toimineet vaihtelevasti: ne, joista on huolehdittu, so. sähkölaitteet on pidetty toimintakunnossa ja kaivot on tyhjennetty määräajoin, tekevät tänään yhtä hyvää tulosta kuin uutena. Ne taas, joiden hoito on laiminlyöty, ovat jossain vaiheessa ikäänsä lakanneet toimimasta biologisina puhdistamoina ja ovat nyt tavallisia sakokaivoja.

Nämäkin puhdistamot saadaan helposti takaisin toimintakuntoon; tarvitaan ainoastaan sähkölaitteiden kunnostus, käytännössä yhden tai kahden pumpun ja yhden puhaltimen vaihtaminen sekä tietenkin kaivojen tyhjennys. Mikäli laitteet ovat olleet heitteillä pitkään, myös sähköisen ohjauskeskuksen uusiminen on usein tarpeen. Näiden toimenpiteiden jälkeen puhdistamon biologinen prosessi käynnistyy yleensä muutaman viikon aikana.

Useimmissa vanhoissa puhdistamoissa ei ole ravinteiden, so. fosforin ja typen, poistoa. Fosforiongelma voidaan hoitaa lisäämällä laitoksiin fosforinsaostuskemikaalin annostelulaitteet. Jäteveden typpeä on mahdollista vähentää laitteiston sisäisin järjestelyin.

Kaiken kaikkiaan: vanhat puhdistamot ovat täysin käyttökelpoista tavaraa, ei niitä kannata pois heittää, vaan kunnostaa täyttämään uuden hajavesiasetuksen vaatimukset. Rahaakin säästyy.

Lisätietoja:

Tmi Enopop
Esko Meloni

 

Enopop T:mi | Esko Meloni | Address: Puolukkatie 4F | FI- 03100 Nummela, Finland
Tel/Fax: +358-9-386 97390 | Mobile: +358-500-505 714 | Email: emelonienopop@gmail.com